روند و مراحل رسیدگی در دادسراها برای شکایت (قسمت دوم)

ادامه روند رسیدگی در دادسراها پس از ثبت شکایت در دادسرا با دستور تحقیقات توسط قاضی ارجاع به پلیس (کلانتری یا آگاهی) مراجعه و در آنجا پس از اظهارات مکتوب مدارک شما بررسی و شهادت شهود شما مکتوب می شود اگر نیاز به استعلامی باشد پلیس محترم آنها را استعلام میکند. پس از این مراحل

روند و مراحل رسیدگی در دادسرا برای شکایت (قسمت اول)

باسلام خدمت عزیزان در این پست قصد دارم مراحل  ثبت شکایت در دادسرا را خدمتتون توضیح بدم البته با توضیح اینکه هر دادسرا روش خاص خود را داراست مدارک مورد نیاز برای شکایت که باید  قبل از مراجع به دادسرا آماده کرد: ۱_ ابتدا قبل از مراجعه به دادسرا می بایست جهت ثبت نام سامانه