وکیل جرایم کیفری تهران

قبول وکالت  پرونده های تجاوز به عنف زنا لواط مساحقه (همجنسبازی) روابط نامشروع و منافی عفت قتل سرقت مسلحانه جعل استفاده از سند مجعول اینستاگرام تلگرام مدلینگ سایت های شرط بندی و کلاهبرداری اینترنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع و قمار و هک یا دسترسی غیرمجاز به وب سایت و ایمیل، جعل اینترنتی و