مجازات رابطه نامشروع

برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده و به زنا (همبستر شدن با نامحرم) نرسیده باشد را رابطه نامشروع گویند. ارتباط تلفنی مابین زن و مرد می تواند از مصادیق رابطه نامشروع می باشد. لازم به ذکر است ارتباط تلفنی مابین

اقدامات لازم بعد از تجاوز جنسی

چنانچه مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتید در وهله اول راه های زیر مفید هستند: – هر چه زودتر از دست حمله کننده فرار کنید و خود را به مکان امنی برسانید. – در صورت امکان تماس با پلیس ۱۱۰  در اولویت قرار دهید – هیچ یک از اعضای بدنتان را نشویید، شانه نکنید و تمیز

تجاوز جنسی

تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، با خشونت و یا بدون رضایت اوست یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی که در خطر «تجاوز جنسی» و خشونت‌های در پی آن قرار دارند، دختران، زنان و کودکان هستند. تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشک قانونی است و این تشخیص گاه به سبب فراوانی علایم ایجاد